Vuorentaustassa olevissa kaukoluettavissa vesimittareissa on havaittu yhteysongelmia. Pieneltä osalta alueen kiinteistöistä on tästä syystä jäänyt vesimittarin lukema tulematta laskutusjärjestelmäämme. Häiriön syytä selvitellään ja korjataan mahdollisimman pian.

Voitte tarkistaa laskultanne tilanteen. Mikäli laskullanne on vain perusmaksut ja arviorivit, on tällöin Teidän kiinteistöltänne lukema saamatta.

Voitte halutessanne ilmoittaa mittarissanne nyt olevan lukeman, jolloin tasaus tehdään seuraavan laskutuksen yhteydessä kesäkuussa.

Ylöjärven Vesi Oy pahoittelee tilannetta.