Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus kokoontui 2.5.2018 ja teki päätöksiä koskien Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnan aluetta.

Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnalta jäi Ylöjärven kaupungille takaus- ja jätevesimaksuvelkoja noin 1 140 000 €, jotka sovittiin maksettavaksi erotuksella, joka syntyy Vahantajoen muita alueita korkeampien perus- ja jätevesimaksujen kautta. Tätä erotusta kertyi 1.3.2016 – 31.12.2017 noin 214 000 €, joten velkaa oli 1.1.2018 jäljellä noin 926 000 €. Erotuksen kertymää seurataan jatkuvasti.

Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus päätti kokouksessaan, että Vahantajoen vesihuolto-osuuskunnalta siirtyneen verkoston alueella toimitaan liiketoimintakauppakirjasta ja -neuvotteluista poiketen seuraavasti:

Kauppakirjassa sovittiin, että Vahantajoen alueen perus- ja kulutusmaksut nousevat prosentuaalisesti yhtä paljon kuin muuallakin Ylöjärven Veden alueella. Hallitus päätti, että 1.4.2018 jälkeen korotukset muutetaan euromääräisesti yhtä suuriksi kuin muuallakin.

Vahantajoen alueen suurempi jäteveden kulutusmaksu harmonisoidaan yhtiön muun jäteveden kulutusmaksun kanssa 1.3.2021 eli 5 vuotta liiketoimintakaupan toteutumisesta.

Vahantajoen alueen perusmaksu harmonisoidaan yhtiön muun jäteveden perusmaksun kanssa välittömästi, kun takaus- ja jätevesimaksuvelka on kuitattu, viimeistään 1.3.2026, eli viimeistään 10 vuotta liiketoimintakaupan toteutumisesta.

Alueen asukkaille pidetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus alkukesän 2018 aikana. Tästä tiedotetaan erikseen, kun ajankohta ja paikka varmistuvat.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä, Ylöjärven Vesi, p. 050 390 4785, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi