Ylöjärven Vesi Oy haluaa tarjota strategiansa mukaisesti kestävää vesihuoltoa taloudellisesti, laadullisesti ja ympäristöllisesti. Ylöjärven Vesi panostaa tulevina vuosina vahvasti verkostojen saneerauksiin ja uudisinvestointeihin. Lisäksi Ylöjärven Vesi Oy on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n keskuspuhdistamohankkeessa. Yhtiö aloittaa vesimittarikantansa uudistamisen etäluettaviin mittareihin, joista lukematieto saadaan suoraan laskutusjärjestelmään. Verkoston mittaustekniikkaa lisätään suunnitelmallisesti vuotovesien vähentämiseksi. Edellä mainitut hankkeet edellyttävät muutoksia hinnastoon.

Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus hyväksyi marraskuun 2018 kokouksessaan käyttö- ja perusmaksuja korotettavaksi 1.1.2019 alkaen. Käyttö- ja perusmaksuja korotetaan yhteisvaikutukseltaan 7,8 %. Puhtaan veden kuluttajahinta nousee 5 senttiä ja jäteveden kuluttajahinta 7 senttiä kuutiolta. Perusmaksuja korotetaan kaikissa hintaluokissa. Pienimmän vesimittarin osalta kuluttajahinta nousee 1,98 euroa kuukaudessa sekä puhtaan- että jäteveden osalta.

Perusmaksujen suurempaa korotusta perustellaan sillä, että suurin osa vesihuoltolaitoksen kuluista on kiinteitä.

Liittymismaksuihin ja kakkosvesijärjestelmän maksuihin ei tule korotuksia vuonna 2019.

Keskimääräisen omakotitaloasiakkaan vesilasku kasvaa vuodessa noin 67 euroa.

Vuoden 2019 budjetin avainlukuja:

  • liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 8,73 miljoonaa euroa
  • toimintakulut 4,42 miljoonaa euroa
  • poistot 3,77 miljoonaa euroa
  • rahoituskulut 0,47 miljoonaa euroa
  • uudisinvestoinnit 1,51 miljoonaa euroa
  • saneerausinvestoinnit 1,51 miljoonaa euroa
  • Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n rahoitukseen osallistuminen 1,12 miljoonalla eurolla
  • ulkopuolisen pitkäaikaisen rahoituksen tarve miljoona euroa
  • tilikauden tulos 53 000 euroa ylijäämäinen

Hyväksytty budjetti täyttää Ylöjärven kaupungin yhtiölle asettamat tavoitteet ja on muutenkin kaupunkistrategian mukainen.

Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.