Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus hyväksyi tammikuun kokouksessaan talousarvion vuodelle 2017. Samalla päätettiin uudesta hinnastosta, joka astuu voimaan 1.6.2017.

Hinnastoon tulevat muutokset ovat huomattavasti maltillisempia kuin yhtiöittämisen valmistelussa käytetyn talousmallinnuksen yhteydessä ennakoitiin. Käyttö- ja perusmaksuja päätettiin korottaa 4 prosenttia 1.6.2017 alkaen. Liittymismaksuihin ei tule korotuksia. Kaksivesijärjestelmän hintoja alennetaan 12 prosenttia. Tämän lisäksi hinnastossa oleviin muihin laskutushintoihin tulee 4 prosentin korotus 1.6.2017 alkaen.

Maltillisemmat korotukset ovat mahdollisia liittymismaksujen ennakoitua paremmalla kertymällä. Tämän johdosta liittymismaksuja ei tarvitse korottaa.

Kaksivesijärjestelmään on kohdistunut viime vuosina ennakoitua vähemmän kustannuksia, minkä johdosta kaksivesijärjestelmän maksuja voidaan alentaa. Tällä myös kannustetaan ympäristöystävällisyyteen.

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon maksujen tulisi kattaa pitkällä aikajänteellä kaikki kustannukset mukaan lukien uus- ja korjausinvestoinnit.

Ylöjärven Vesi Oy

Ylöjärven Veden yhtiömuoto muuttui 31.12.2016, jolloin kunnallisesta liikelaitoksesta tuli osakeyhtiö.