Ylöjärven kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 6.6.2016 yhtiöittää Ylöjärven Vesi liikelaitoksen. Yhtiöittämispäätös syntyi äänestyksen jälkeen (30 – 19).

Kaupunginvaltuusto päätti samassa yhteydessä:

  • asettaa aikataululliseksi tavoitteeksi, että perustettava yhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2017 lukien
  • että yhtiön tulee olla 100 prosenttisesti Ylöjärven kaupungin omistama eikä omistuksesta voida ilman kaupunginvaltuuston eri päätöstä miltään osin luopua
  • että yhtiön maksu- ja taksapolitiikan tulee turvata yhtiön toiminta ja niiden tulee perustua kohtuullisuuteen ja riittävään tasapuolisuuteen
  • että yhtiö tulee sitoutua toimimaan kaupunginvaltuuston vuosittain hyväksymän investointiohjelman mukaisesti sekä sitoutua yhteistyöhön kaupungin viranhaltijoiden kanssa investointiohjelman valmistelussa
  • että yhtiön hallituksen kokoonpanossa tulee toteutua riittävä monipuolisuus ja edustavuus, siten, että hallitus koostuu luottamushenkilöistä ja asiantuntijaedustajista kuitenkin niin, että enemmistön yhtiön hallituksen jäsenistä tulee olla luottamushenkilöitä
  • valtuuttaa kaupunginhallituksen tekemään yhtiöittämistä koskevat täytäntöönpanopäätökset edellä mainittuja periaatteita noudattaen.

Lisätietoja (kaupunginvaltuusto 6.6.2016)
Ylöjärven Vesi