Asuntilassa 17.-18.5.2021 olleen vedenjakelun katkoksen tiedotuksessa lähtetyt tekstiviestit eivät ole menneet perille kuin osalle asiakkaistamme. Asiaa selvitettiin yhteistyössä järjestelmätoimittajamme ja tekstiviestioperaattorin kanssa. Mitään selvää syytä sille, miksi häiriötiedotusviestit eivät lähteneet, ei löytynyt. Yksi mahdollinen syy on ollut juuri lähetyksen aikana tapahtunut verkkokatko, mutta tästä ei ole varmuutta.

Pahoittelemme vesikatkosta ja tiedottamisen puutteista aiheutunutta harmia.

Ylöjärven Vesi Oy