Ylöjärven Vesi Oy saneeraa Elämänlähteentien ympäristössä noin kaksi kilometriä vanhaa vesijohtoa. Alueen vesiputkistot ovat pääosin 70-luvulla rakennettuja valurauta- ja teräsputkia. Saneerauksen jälkeen alueen koko runkoputkisto on muovia. Saneerauksella tulee olemaan positiivinen vaikutus veden laatuun sekä puhtaan veden toimitusvarmuuteen. Alueen vuotoriskiä saadaan saneerauksen myötä myös oleellisesti pienennettyä.

Olemme budjetoineet alueelle verkostojen saneeraamiseen yhteensä noin 500 000 euroa.

Työaluetta on jouduttu budjettiteknisistä syistä pienentämään alkuperäisestä jaetusta tiedotteesta poiketen.

Kartta saneerausalueesta

Saneeraustyö suoritetaan usealla eri menetelmällä. Menetelmiä ovat uuden vesijohdon suuntaporaus vanhan viereen ja sujuttamalla uusi vesijohto vanhan muoviputken sisään, ns pitkäsujutus.

Töistä johtuen alueelle joudutaan kaivamaan noin 80 asennusmonttua, joten haitta alueen liikennöinnille on selkeä. Työnaikaiset liikennejärjestelyt vaikuttavat ajoneuvojen ja kevyen liikenteen järjestelyihin.

Saneerauksen jäljiltä katualueen kaivannot pinnoitetaan öljysoralla ja asfalttipintaisille teille tehdyt kaivannot asfaltoidaan uudelleen viimeistään päällystyskaudella 2024.

Vesijohtojen saneeraus tulee aiheuttamaan ajoittaisia vesikatkoja, jotka voivat hankaloittaa normaalia arkea. Suunnitelluista vesikatkoista informoidaan etukäteen. Tanhuantien ja Elämänlähteentien risteykseen toimitetaan tilapäinen veden jakelupiste. Vesipiste toimii vesikatkojen aikana, joista ilmoitetaan erikseen.

Pahoittelemme aiheutuvia häiriöitä ja pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta töiden edetessä.

Työalueen kiinteistöille tullaan hyvittämään saneerauksen jälkeen 10 m3 vesi- ja jätevesimaksuja johtuen työn aikana tarvittavista ylimääräisistä huuhteluista. Ylöjärven Vesi suorittaa hyvityksen normaalin laskutuksen yhteydessä työn valmistuttua.

Saneerauksen yhteydessä on mahdollista saneerata omat tonttijohdot sopimalla siitä yhteistyökumppanimme kanssa. Kannustamme asiakkaitamme tähän voimakkaasti, sillä jokaisen tonttiventtiilin yhteyteen joudutaan joka tapauksessa kaivamaan asennusmonttu ja kumppanimme pystyy tarjoamaan tonttijohtosaneerauksen teille edullisempaan hintaan.

Työ tulee aiheuttamaan vesikatkoja alueella ja niistä informoidaan etukäteen Ylöjärven Veden toimesta tekstiviesteillä.

Ylöjärven Vesi pystyy lähettämään tekstiviestin ainoastaan yhteen numeroon/käyttöpaikka, eli jos kyseessä on taloyhtiö tai paritalo, tulee yhtiön sisällä sopia se, miten tieto saadaan välitettyä kaikille asukkaille. Taloyhtiöissä tekstiviesti menee aina numeroon, jonka yhtiö on ilmoittanut Ylöjärven Veden tietoihin (yleensä isännöitsijä/huoltoyhtiö). Isännöitsijän/huoltoyhtiön velvollisuus on tiedottaa taloyhtiön asukkaita. Mikäli olette epävarma siitä, onko oikea numero tiedossamme, niin ilmoittakaa nimi, osoite sekä puhelinnumero ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen riikka.leppinen@ylojarvi.fi.

Vaihtoehtoisesti ottakaa yhteyttä puhelimitse Ylöjärven Vesi Oy:n asiakaspalveluun arkisin soittoaikana klo. 12-14:30 numeroon 040 730 3022 (valikko nro 1).

 

Hankkeen aikataulu

Hanke etenee seuraavasti:

  • Ylöjärven Vesi mahdollisesti uusii alueelle runkosulkuja keväällä ennen urakan töiden alkamista, jotta vesijohtosaneeraus saadaan tehtyä sujuvasti.
  • Vision Infra Oy aloittaa vesijohtojen saneeraustyöt Kotipolun ja Särkitien sekä Pohjajärventien alueilla viikolla 19.
  • Vision Infra Oy:n aliurakoitsijana tulee toimimaan urakassa myös Vaakaporauspalvelu VPP Oy ja Ympäristöpalvelut Knuutila Oy.
  • Vuorentaustassa tehdään samaan aikaan myös viemärisaneerauksia seuraavien toimijoiden toimesta, töillä ei ole vaikutusta viemärin käyttöön.
    • Eerola Yhtiöt Oy, Sujutek Oy ja Bleijkan SA
  • Vesijohtourakan työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä
  • Tarkemmin aikataulua on kerrottu kiinteistöille jaetussa tiedotteessa.
  • Vision Infra Oy:ltä voi tiedustella tarkemmin tonttivesijohdon uusimista mittarille saakka.

Huom. Ylöjärven Vesi Oy:llä ei ole tässä urakassa muita vesi- tai viemärisaneerausalan yrittäjiä yhteistyökumppaneina. Nykypäivän trendinä on, että saneerausurakan nimissä mainostetaan omaa yritystä tilaajan yhteistyökumppaniksi.

 

Hankkeen osapuolet

Tilaaja:

Ylöjärven Vesi Oy

Puhelimitse yhteys vesilaitoksen vaihteen kautta 040-730 3022

Hallinto: Jouni Vähäkyttä (yhteys sähköpostin kautta)

Rakennuttaja/valvoja: Tatu Hoikkala (valikko nro 5)

Varalla: Janne Hakala (valikko nro 2)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Urakoitsija:

Vision Infra Oy: Eetu Mustonen, työpäällikkö 0400-498 115

Elias Leinonen, vastaava työnjohtaja: 050-308 4989

Sähköposti: etunimi.sukunimi@visioninfra.fi