Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus hyväksyi marraskuun 2023 kokouksessaan yhtiön vuoden 2024 talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että puhtaan veden kuutiohintaa korotetaan 1.1.2024 alkaen kymmenen senttiä (3,9 %) ja jäteveden kuutiohintaa korotetaan 25 senttiä (6,1 %). Puhtaan veden perusmaksut nousevat 9 % (omakotitalossa 1,14 euroa) ja jäteveden perusmaksut 11 % (omakotitalossa 1,50 euroa kuukaudessa). Korotukset kasvattavat neljän hengen omakotiasiakkaan, joka käyttää vettä normaalin määrän, vesilaskua noin 81 euroa vuodessa, eli noin 1,5 euroa viikossa. Ym. korotukset sisältävät arvonlisäveron. Korotukset eivät poikkea merkittävästi normaalista kustannustason muutoksesta. Litrahinnaksi muutettuna vesi- ja jätevesimaksu yhteensä on alle 0,7 senttiä litralta.

Liittymismaksujen perusteena olevia yksikköhintoja korotetaan 5 % rakentamiskustannusten nousun vuoksi.
Vahantajoen alueella jäteveden perusmaksu nousee 1,50 euroa kuukaudessa (3,7 %).
Kaksivesijärjestelmän hintaa korotetaan 5 %.

Vedenkulutus on vähentynyt oleellisesti vuodesta 2022 alkaen. Tällä on suoria vaikutuksia vesihuoltolaitoksen tulojen muodostumiseen.

Vuoden 2024 budjetin avainlukuja:

· Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 10,1 miljoonaa euroa (10,2 M€ budjetissa 2023)
· Vesi- ja jätevesimaksujen tuotot 6,92 miljoonaa euroa (7,07 M€)
· Perusmaksutuotot 2,34 miljoonaa euroa (2,12 M€)
· Liittymismaksutuotot 0,7 miljoonaa euroa (0,8 M€)
· Toimintakulut 4,95 miljoonaa euroa (5,16 M€)
· Poistot 3,95 miljoonaa euroa (3,88 M€)
· Rahoituskulut 0,52 miljoonaa euroa (0,48 M€)
· Uudisinvestoinnit 2,6 miljoonaa euroa (2,1 M€)
· Saneerausinvestoinnit 1,4 miljoonaa euroa (1,8 M€)
· Tilikauden tulos 0,57 miljoonaa euroa ylijäämäinen (0,54 M€)
· Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset 1,3 miljoonaa euroa (1,2 M€)
· Pitkäaikaisen rahoituksen lisäys 1,0 miljoonaa euroa (1,0 M€)

Toimintakuluja on saatu karsittua osin toiminnan tehostamisen ja osin saneerausinvestointien tuottamien säästöjen takia.

Ylöjärven Vesi Oy jatkaa vastuullisia saneerausinvestointeja vesihuollon laadun ja toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi. Uudisinvestoinnit ovat pääasiassa uusien kaava-alueiden vesihuollon rakentamisia yhteistyössä Ylöjärven kaupungin kanssa.
Korkea investointitaso asettaa haasteita maksuvalmiuden jatkuvaan ylläpitämiseen. Tämän vuoksi myös liikevoittoa ja -tulosta on tehtävä. Investointien rahoittamiseksi talousarviossa on varauduttu 1 miljoonan pitkäaikaisen lainan nostamiseen.

Hyväksytty budjetti on Ylöjärven kaupungin strategian mukainen ja täyttää kaupungin yhtiölle asettamat tavoitteet.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit sekä kaikki muutkin kustannukset.

Pyrimme varmistamaan vesihuollon mahdollisimman häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa.

> Hinnasto 1.1.2024

> Käyttömaksut 2024

> Liittymismaksut 2024

Lisätiedot toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä p: 050 390 4785, jouni.vahakytta@ylojarvi.fi