Ylöjärven Vesi Oy aloittaa Kurussa viikon 17 loppupuolella maantien alittavan vanhan betonisen jätevesiviemärin uusimisen.

Viemärin käyttöön tällä työllä ei ole vaikutusta.

Jätevesiviemäri uusitaan maantien alle tunkkaamalla, joten maantiellä kulkevalle ajoneuvoliikenteelle työllä ei ole vaikutusta. Molemmin puolin maantietä joudutaan kuitenkin kaivamaan kaivannot työn suorittamiseksi. Tämän vuoksi maantien vieressä kulkeva kevyt liikenne joudutaan siirtämään työn ajaksi korvaavalle reitille.

Työ alkaa viikon 17 lopulla viemärin ohipumppausjärjestelyillä. Viikolla 18 työt jatkuvat tunkkaustöitä valmistelevilla kaivuutöillä ja itse tunkkaustyö alkaa viikon 19 aikana.

Työalueen sekä kevyen liikenteen korvaavan reitin voit katsoa kartasta.

Työt valmistuvat toukokuun 2023 loppuun mennessä.

Osapuolina työssä ovat:

Tilaaja: Ylöjärven Vesi Oy: Rakennuttaja Tatu Hoikkala, 040 730 3022 (valikko nro 5), tatu.hoikkala@ylojarvi.fi

Urakoitsija: Infra Kiri Oy, Janne Hautamäki, 040 197 5748