LIITTYMISMAKSUT 2024

Seuraavan vuoden hinnat päätetään Ylöjärven Vesi Oy:n hallituksen kokouksessa vuoden lopulla ja uusi hinnasto astuu voimaan vuosittain 1.1. alkaen. Alla esitettyihin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Kaava-alueella:

 • omakotitalo, paritalo (vesi 13,55 € + viemäri 20,40 €) x A
 • rivitalo (vesi 11,11 € + viemäri 16,73 €) x A
 • kerrostalo, teollisuusrakennus, liikerakennus yms. (vesi 8,40 € + viemäri 12,65 €) x A
 • talousrakennus, jossa vesipiste (vesi  8,13 €+ viemäri 12,24 €  ) x A
 • talousrakennus, jossa ei ole vesipistettä (vesi 5,42 € + viemäri 8,16 €) x A
 • teollisuusrakennuksen vesipisteetön kerrosala (vesi 2,71 € + viemäri 4,08 €) x A

A = asuinrakennus: tontin mukainen kokonaisrakennusoikeus kerrosala täysin neliömetrein
teollisuusrakennus: rakennusluvan mukainen kerrosala täysin neliömetrein

Haja-asutusalueella (ei päde Vahantajoen alueella):

 • omakotitalo, paritalo (vesi 20,40 € + viemäri 30,55 €) x A
 • rivitalo (vesi 16,73 € + viemäri 25,05 €) x A
 • kerrostalo, teollisuusrakennus, liikerakennus yms. (vesi 12,65 € + viemäri 18,94 €) x A
 • talousrakennus, jossa vesipiste (vesi 12,24 € + viemäri 18,33 €) x A
 • talousrakennus, jossa ei ole vesipistettä (vesi 8,16 € + viemäri 12,22 €) x A
 • teollisuusrakennuksen vesipisteetön kerrosala (vesi 4,08 € + viemäri 6,11 €) x A

Vahantajoen alueella:

 • omakotitalo, paritalo (vesi 20,40 € + viemäri 43,70 €) x A
 • rivitalo (vesi 16,73 € + viemäri 35,83 €) x A
 • kerrostalo, teollisuusrakennus, liikerakennus yms. (vesi 12,65 € + viemäri 27,09 €) x A
 • talousrakennus, jossa vesipiste (vesi 12,24 € + viemäri 26,22 €) x A
 • talousrakennus, jossa ei ole vesipistettä (vesi 8,16 € + viemäri 17,48 €) x A
 • teollisuusrakennuksen vesipisteetön kerrosala (vesi 4,08 € + viemäri 8,74 €) x A

A = rakennusluvan mukainen kerrosala täysin neliömetrein

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.

Liittymissopimus voidaan laatia vasta, kun rakennuslupa on myönnetty.
Emme käsittele yli 6kk vanhoja liittymishakemuksia.
Mikäli liittymissopimuksen teko viivästyy laitoksesta johtuvista syistä, liittymismaksun suuruus määräytyy liittymishakemuksen saapumispäivämäärän ja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.

Kiinteistön omistaja tilaa liitoskohtalausunnon sekä täyttää liittymishakemuksen vesi- ja viemärijohtoverkostoon sähköisesti.

Lisäksi peritään taksan mukaiset korvaukset 1.1.2024 alkaen
vesi- ja viemärijohdon talohaaran ja liittymäkaivon rakentamisesta tontin rajalle kaupungin luovuttamilla tonteilla kaava-alueella 1.967,70 €/tontti (+ alv 24 %) ja vesijohdon tuomisesta rakennukseen sekä vesimittarin asennuksesta seuraavasti:

Tonttivesijohdon koko, asemakaava-alue alv. 0% alv. 24%
Du 40mm 686,11 € 850,78 €
Du 50mm 941,60 € 1 167,58 €
Du 63mm 1 163,32 € 1 442,52 €

Tonttivesijohdon koko, asemakaava-alueen ulkopuolella alv. 0% alv. 24%
Du 40mm 1 341,88 € 1 663,93 €
Du 50mm 1 650,01 € 2 046,01 €
Du 63mm 1 934,67 € 2 398,99 €

Tonttivesijohdon koko, jälkiliittyminen vanhaan runkoon alv. 0% alv. 24%
Du 40mm 1 293,32 € 1 603,72 €
Du 50mm 1 580,06 € 1 959,27 €
Du 63mm 1 840,38 € 2 282,07 €

Kiinteään hintaan kuuluu kaksi käyntiä; liitostyökäynti sekä vesimittarin asennuskäynti. Ylimääräisistä käynneistä veloitetaan taksan mukainen hinta.

Maksu sisältää tonttivesijohdon tonttisulkuventtiililtä rakennukseen sekä sen liittämistyön tonttiventtiilillä valmiiksi kaivettuun kaivantoon. Maksu sisältää myös vesimittarin ja vesimittariventtiilien asennuksen sekä vesimittaritelineen lopullisen kiinnityksen valmiiseen rakenteeseen. Tonttivesijohdon maksu on kiinteä eri tonttivesijohtojen kokoluokassa.

Työtilaus on tehtävä vähintään 3 työpäivää aikaisemmin.

Asennustyöhön ei sisälly maankaivu, asennuspohjien tasaus eikä täyttötöitä.

Laskutus perusmaksujen osalta alkaa, kun kiinteistöön on asennettu vesimittari.

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen siten, että määräytymisperusteen lisäys on vähintään 10 %. Mikäli kiinteistön liittymismaksun peruste vähenee, liittymismaksun osaa tai liittymismaksua ei palauteta.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Keräsimme usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin yhdelle sivulle. Katso, jos näistä löytyisi vastaus sinulle mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?