Vesitornin tyhjennys aloitettiin keskiviikkona 26.8.2020 ja vesitorni on nyt tyhjä. Saneeraustoimenpiteet sisätiloissa on aloitettu.

Vedenjakelu on muutettu paineohjaukselle vedenottamoilta, mikä ei normitilanteessa aiheuta kuluttajille mitään muutosta veden saannissa.

Mikäli sattuu suurempia vesijohtovuotoja, saattaa se aiheuttaa paineenvaihteluita sekä vedenjakelun häiriöitä.

Ylöjärven Vesi pahoittelee kuluttajille mahdollisesti aihetuvia häiriöitä.

> Lisää saneeraustoimenpiteistä