Ylöjärven Vesi Oy saneeraa Soppeenmäen uudemman, vuonna 1985 rakennetun vesitornin. Saneerauksen urakoitsijaksi on valittu Alasen Rakennus Oy. Urakka toteutetaan kesän ja syksyn aikana siten, että se on valmis lokakuun 2020 lopulla.

Saneerauksessa vesitornin varsi pestään ja varteen tehdään tarvittaessa korroosio- ja betonipaikkauksia. Vesikaton vedet ohjataan hallitusti säiliön ja varren ulkopuolta hulevesiviemäriin ja lisäksi tornin räystäselementit verhoillaan kuitusementtilevyillä säältä suojaan.

Tornin sisäpuolella varsi pestään ja sisätiloihin rakennetaan uusi valaistus. Vesisäiliötila hiekkapuhalletaan, pestään ja pinnoitetaan. Teräs- ja betonipaikkauksia tehdään tarvittava määrä.

Työmaan valvonnasta vastaa A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy.

Työmaasta aiheutuu haittaa harjun lenkkipolun käytölle. Harjun virkistyskäyttö kuitenkin mahdollistetaan koko työn ajan.

Ylöjärven Vesi Oy pahoittelee työmaasta aiheutuvaa haittaa ja pyytää asukkailta ja ulkoilijoilta kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta työmaan suhteen.

Ylöjärven Vesi Oy