Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy 10.11.2017

Keskuspuhdistamo-hanke käynnistää rakentamisvaihetta ja hakee siihen liittyen omistajiltaan lisärahoitusta yhtiöön sijoitetun vapaan oman pääoman (svop) muodossa.

Lisärahoituksen tarkoituksena on vähentää lainarahan määrää, myöhentää korollisen vieraan pääoman nostoa ja pitää hankkeen vaikutukset jätevesimaksuihin kohtuullisena.

Omalla pääomalla rahoitetaan mm. Sulkavuoren keskuspuhdistamon aluetyöt, louhinnan aloitusvaihe ja yhteisurakoita. Yhteisurakoissa siirtoviemäreitä asennetaan muiden kunnallisteknisten töiden yhteydessä etukäteen, esimerkiksi suunnitteilla olevan Nuolialantien kevyen liikenteen laatukäytävän ja Pereentien liittymän uusimisen yhteydessä toteutettavat siirtoviemärit.

Keskuspuhdistamo-hankkeen rahoitustarve on noin 300 M€, johon nyt haetaan omaa rahoitusta 26,3 milj. euroa jo saadun 9,7 milj. euron lisäksi omistuksien suhteessa.

Yhtiön omistajina ovat Tampereen kaupunki (71,2 %), Ylöjärven Vesi Oy (8,5 %), Kangasalan kunta (7,6 %), Pirkkalan kunta (5,1 %), Lempäälän kunta (7,1 %) ja Vesilahden kunta (0,5 %).