USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Hulevedet

Hulevedet eivät kuulu Ylöjärven Vesi Oy:lle. Hulevesiasioista vastaa Ylöjärven Kaupunki.

Katso lisätietoa: Hulevedet – Ylöjärven kaupunki (ylojarvi.fi)

Hinnoittelu

On tullut kyselyitä liittymismaksun suuruudesta. Mihin liittymismaksu perustuu?

Liittymismaksuilla laitos pyrkii saamaan alueen infran rakentamisesta aiheutuneet kustannukset kerättyä. Tämä tapahtuu usean vuoden aikana infran rakentamisen jälkeen. Liittymismaksun yhteydessä peritään lisäksi tonttijohdon alkupään rakentamismaksu, jos sellainen on tehty muun infran rakentamisen yhteydessä.

Mihin laitoksen hinnoittelu perustuu?

Vesihuoltolain mukaisesti vesihuoltolaitoksen tulisi pidemmällä aikavälillä kattaa kaikki kustannuksensa, myös investoinnit, tulorahoituksellaan. Ylöjärven Vesi Oy on päässyt lähelle tätä tavoitetta. Vuotuisista noin 3,5 – 4,5 miljoonan euron investoinneista huolimatta vuoden 2021 ja 2022 toiminta on saatu rahoitettua ilman ulkopuolista rahoitusta, joskin yhtiön kassa on pienentynyt reilun 0,5 miljoonaa euroa tilikaudessa. Karkeasti voidaan ajatella, että infran rakentaminen tulisi kattaa liittymismaksuilla, kiinteät kulut perusmaksuilla ja käyttökulut käyttömaksuilla. Laitoksen kuluista kuitenkin valtaosa on kiiteitä, joten totuus on, että laitoksen kiinteitäkin kuluja rahoitetaan käyttömaksuilla. Koska vesihuoltolaitosten kuluista valtaosa on kiinteitä, Vesilaitosyhdistys VVY suosittelee, että perus- ja käyttömaksuilla kerättäisiin yhtä paljon tuloja. Ylöjärven Vedessä tämä suhde on perusmaksut 22 % ja käyttömaksut 78 %. Tällä perusteella yhtiön hinnastoa on muutettu perusmaksupainotteisemmaksi.

Kiinteistö on tyhjillään, miksi tulee lasku?

Perusmaksua laskutetaan niin kauan, kun kiinteistöllä on vesimittari. Mikäli haluaa, että laskua ei enää tule, tulee olla yhteydessä laitokseen vesimittarin poistosta ja tonttiventtiilin sulkemisesta. Tästä työstä laskutetaan asentajan tunnit+ mahdolliset tarvikkeet. Mittarin poiston jälkeen vettä ei voi käyttää.

Eräpäivän siirto ja maksusuunnitelmat

Voiko laskun eräpäivää siirtää?

Laitoksen kanssa voi sopia laskun eräpäivän siirrosta ja pidemmälle aikavälille maksuunnitelman laatimisesta. Eräpäivää voimme siirtää seuraavan laskutuskauden loppuun asti. Maksusuunnitelma voidaan tehdä suurempien summien ollessa kyseessä enintään vuosi eräpäivästä.

Mikäli eräpäivän siirto tai maksusuunnitelma on tarpeen, tulee siitä olla yhteydessä laitoksen asiakaspalveluun 10 pv sisällä eräpäivästä.

Eräpäivän siirrolla ja maksusuunnitelman laatimisella vältytään mahdollisilta muistutus- ja perintäkuluilta. Korko kertyy alkuperäisestä eräpäivästä maksupäivään ja se laskutetaan seuraavalla mahdollisella laskulla.

On sovittu uudesta eräpäivästä tai tehty maksusuunnitelma. Miksi perintätoimistolta tuli maksumuistutus?

Uusi eräpäivä on mennyt umpeen tai maksusuunnitelmaa ei ole noudatettu.

Laskutus ja vuosikulutusarvio

Mikä on arviolaskutus?

Ylöjärven Vesi laskuttaa asiakkaitaan 6 kertaa vuodessa arviolaskulla (tammi-helmikuu, maalis-huhtikuu, touko-kesäkuu, heinä-elokuu, syys-lokakuu ja marras-joulukuu).  Laskutusväli on täten 2 kk. Arviolaskutus perustuu vuosikulutusarvioon, joka määräytyy asiakkaan ilmoittamien kulutuslukemien perusteella.

Miksi laskutetaan arviolla, vaikka on etämittari?

Laskutuskuukaudet ovat helmi-, huhti-, kesä, elo-, loka- ja joulukuu. Laskutuksen valmistelu aloitetaan näitä kuukausia edeltävän kuukauden lopussa, jolloin etämittareiden lukemat otetaan sisään järjestelmään. Tästä lukemasta laskutetaan ko. laskutuskuukauden loppuun arviolla.

Mikäli kohteesta ei syystä tai toisesta saada lukemaa, kohdetta laskutetaan arviolla.

Mikä on vuosikulutusarvio?

Vuosikulutusarvio muodostuu kahden viimeisimmän ilmoitetun mittarilukeman erotuksesta. Esim. 31.12.2021 lukema ollut 2668 m3 ja 31.12.2022 lukema 2812 m3. Kulutusta vuodelle 2022 on tullut 144 m3.

Laskutusohjelma ottaa tämän perusteeksi seuraavalle vuodelle 2023 vuosikulutusarvioksi, jonka perusteella ohjelma muodostaa näistä arviolaskut.

Miten tasauslaskua luetaan?

Tutustu alla olevasta liitteestä tasauslaskun perusteisiin:
Tasauslasku

Omistajanvaihto

Mitä tehdään omistajanvaihtotilanteessa? Minne ilmoitan omistajanvaihdoksesta?

Ylöjärven Vedelle ilmoitetaan vanhan omistajan osalta loppulukema, loppulukeman päivämäärä ja uusi osoite, jonne loppulasku toimitetaan. Uuden omistajan osalta ilmoitetaan kiinteistöön muuttavien henkilöiden lukumäärä ja toimitetaan kauppakirjasta kopio.

Omistajanvaihdon tai vuokralaisen muutoksen voi ilmoittaa sähköisesti omistajanvaihto-sivujemme kautta.

Palvelusihteerit 040 730 3022, valikko 1. Omistajanvaihdon voi myös ilmoittaa sähköpostitse etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Miksi kauppakirja pitää toimittaa?

Ylöjärven Vesi ei tee uusia sopimuksia omistajanvaihdon yhteydessä. Kiinteistön kauppakirjassa on erillinen maininta liittymäsopimusten siirrosta sopimusehtojemme 11§ mukaisesti, jonka perusteella kauppakirjan voidaan katsoa toimivan sopimuksena uuden omistajan ja laitoksen välillä.
Mikäli liittymien siirrosta ei ole mainintaa kauppakirjassa, tulee myyjän ja ostajan laatia muu asiakirja, jossa sopivat liittymien siirrosta ja toimittaa se vesilaitokselle. Silloin tämä asiakirja toimii laitoksen ja kiinteistön uuden omistajan välisenä sopimuksena. Kauppakirjan tai muun erillisen asiakirjan puuttuessa laitos voi periä uudelta omistajalta kiinteistön hallinnan siirtymishetken taksan mukaisen liittymismaksun.

Kauppakirjassa vaaditulta liittymäsopimusten siirtoehdoista voi lukea lisää Maanmittauslaitoksen sivulta.

Vesimittarit

Miksi pitää ilmoittaa vesimittarinlukema, vaikka on etämittari?

Valitettavasti osa mittareista on katvealueella laitoksesta johtumattomista syistä. Tällaiset mittarit eivät lähetä lukemaa, jolloin laitos edelleen pyytää toimittamaan lukemia.

Onko asiakkaan mahdollista nähdä itse etämittarin kulutushistoriaa tai saada vuotohälytyksiä esim. puhelimeen?

Kyseinen palvelu ei vielä ole mahdollista Ylöjärven Veden asiakkaille. Selvitämme sopimusteknisiä asioita ja pyrimme saamaan tällaisen palvelun käyttöön tulevaisuudessa.

Epäily, että mittari on epäkunnossa. Mitä voi tehdä itse?

Kotikonstina on varmistaa, että kaikki hanat ovat suljettu ja katsoa sitten onko mittari myös pysähdyksissä. Mikäli mittarissa lukemat vaihtuvat, on syytä epäillä, että jossakin on vuoto tai mittari on rikki. Esimerkiksi vuotavaa wc-pönttöä ei välttämättä silmin näe ja korvin kuule.

Testaa: kun vessaa ei ole hetkeen käytetty, laita vessapaperinpala istuinosan sisäseinämälle. Jos paperi kastuu heti märäksi, pytty todennäköisesti vuotaa.

Lämminvesivaraaja kannattaa myös tarkistaa, ettei se vuoda.

Mikäli havaitset pytyssä tai lämminvesivaraajassa vuodon, olethan yhteydessä yksityiseen putkimieheen.

Voit myös täyttää 10 litran ämpärin vedellä ja katsoa mittarista, mitä mittarissa näyttää kuluneen. Mikäli ero on huomattavasti suurempi tai ei mittausta ollenkaan, mittari on todennäköisesti rikki. Tässä tapauksessa, ota yhteyttä Ylöjärven Veteen.

Liittyminen

Pitäisi tulla tekemään vesijohtoliitos, miten toimin?

Ennen kuin liitos tullaan tekemään, vaaditaan allekirjoitettu liittymissopimus Ylöjärven Vesi Oy:n kanssa. Liittymishakemuksen voit täyttää sivuillamme. Huomaathan, että sopimuksen tekoon on hyvä varata pari työpäivää. Liitostyön voi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tilata numerosta 040 730 3022 ja valikko 2.

Liittymismaksu on maksettu, miksi tuli lasku vesijohdon liitostyöstä?

Liittymismaksulla saa oikeuden tietyllä kerrosalalla liittyä laitoksen verkostoon. Vesijohdon liitostyö on erikseen laskutettavaa työtä, johon sisältyy kaksi käyntiä kiinteistöllä. Hinnastostamme voi lukea, mitä käynnit sisältävät. Mikäli käyntejä on useampi, niistä veloitetaan hinnaston mukaan.

Veden kovuus

On ostettu uusi astianpesukone, mikä on veden kovuus?

Vesi luokitellaan yleisesti ottaen pehmeäksi. Arvo vaihtelee hieman alueittan. Asiasta tarkemmin ”Veden laatu” -osiossa.

Vedenjakelun keskeyttämisestä tiedottaminen

Miksi vedenjakelun keskeyttämisestä ei ole tiedotettu?

Ylöjärven Vesi Oy:n viralliset tiedotuskanavat ovat Ylöjärven Veden internetsivut sekä tekstiviesti-ilmoitus.

Useimmiten vika ilmenee ennalta varoittamatta ja vian laajuutta ei heti voida arvioida. Mikäli vika-alue pystytään heti rajaamaan, lähetetään siitä tekstiviesti alueen asukkaille. Jos alue on pieni, pyritään siitä jakamaan myös asiakkaille tiedote. Isoille alueille on mahdoton parin asentajan voimin jakaa ilmoitusta, sillä useimmiten vika ilmenee ilta- tai yöaikaan.

Tekstiviesti lähetetään siihen numeroon, jonka asiakas on ilmoittanut laitokselle. Järjestelmäämme saa tallennettua valitettavasti vain yhden puhelinnumeron, johon viesti lähetetään, joten on asiakkaan vastuulla ilmoittaa laitokselle ajantasainen tieto.

Asunto-osakeyhtiöissä yms. tekstiviesti lähetetään yhdyshenkilölle (yleensä isännöitsijä), joka huolehtii tiedon välittämisestä eteenpäin.

Veden ja jäteveden laskutus Kurussa

Miksi Kurussa tulee kaksi erillistä laskua?

Kurussa vesiosuuskunta vastaa puhtaan veden toimittamisesta ja näin ollen myös laskuttaa siitä. Jätevesiverkosto on Ylöjärven Vesi Oy:n hoidossa ja se myös laskuttaa jäteveden osuuden. Ylöjärven Vesi lähettää mittarinlukupyynnön asiakkaille joulukuussa.

Ruskeaa vettä

Mitä tehdä kun hanasta tulee ruskeaa vettä?

Useimmiten auttaa, kun kiinteistössä lähinnä vesimittaria olevasta hanasta lasketaan vettä n. 10-15 min.

Mikäli tämä ei auta, voi virka-aikana (ma-to: 7:00 – 15:30 ja pe 7:00-13:45) soittaa 040 730 3022 (seuraa valikon ohjeita) ja virka-ajan jälkeen päivystysnumeroon 050 369 5709.

Värimuutokset johtuvat useimmiten siitä, kun hetkellisesti tulee huippuvedenkulutusta verkostossa, joka paineella saa sakkaumia putkistossa liikkeelle.

Varsinkin kesäaikaan pihauima-altaiden täyttö voi olla yksi tällainen tekijä.

Mitä tarkoittaa, kun vedenjakelun keskeytys -ilmoituksen lopussa lukee, että uudelleenkytkennän jälkeen vedessä saattaa esiintyä värimuutoksia ja verkostossa paineenvaihteluita?

Kun vesijohdon korjaus- tai huoltotyön päätyttyä vesi kytketään päälle, alkaa se jälleen virrata putkistossa. Kuluttajat alkavat myös samanaikaisesti käyttää vettä. Tällöin välttämättä paine putkistossa ei riitä ja vettä saattaa tulla ajoittain heikosti. Tästä samasta syystä veden äkkinäinen massakäyttö irrottaa putkiston seinämistä sakkaa ja se värjää veden.

Yleisimmin sakka on vain mangaania (rautaa) eikä ole terveydelle vaarallista.

Saneeraus

Vesilaitos tekee asuinalueellamme vesijohtosaneerausta ja vesilaitos edellyttää saneeraustöistä johtuen huuhtelemaan kiinteistöstä vettä useaan kertaan saneerauksen aikana. Kuinka lisääntynyt vedenkulutus huomioidaan laskussa?

Vesijohtojen saneeraus aiheuttaa ajoittaisia vesikatkoja ja tämän jälkeen huuhtelutarvetta. Erikseen määriteltyjen saneerausalueiden kiinteistöille tullaan hyvittämään saneerauksen jälkeen 10 m3 vesi- ja jätevesimaksusta johtuen työn aikana tarvittavista ylimääräisistä huuhteluista. Hyvitys tapahtuu vähentämällä se vesilaskun loppusummasta. Saneerauksista ja tulevista vesikatkoista tullaan tiedottamaan kiinteistöjä etukäteen.

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?