TOIMINTAKERTOMUS 4.11.2016 – 31.12.2017

Ylöjärven Vesi Oy:n toiminta-ajatus on tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita vahvistetuilla toiminta-alueillaan kestävällä pohjalla niin taloudellisesti, laadullisesti kuin ympäristöllisesti. Hulevesien käsittely ei kuulu yhtiön toimintaan.

Yhtiö on osakkaana Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:ssä 8,5 %:n osuudella.

OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Tilikausi on yhtiön ensimmäinen ja tilikauden aikana toteutettiin liiketoimintakauppa, jossa Ylöjärven kaupunki luovutti yhtiölle aiemmin liikelaitokseen organisoidun vesihuoltoliiketoiminnan. Yhtiön liikevaihto jäi 535 581 eur (6,7%) budjetoidusta, mikä pääosin selittyy liittymismaksujen oletettua alhaisempana toteutumana. Osittain asiaa selittää laskutuskäytännön muutos, joka myöhentää liittymismaksujen saantia. Yhtiön tulos oli tästä syystä tappiollinen 686 642,30 eur.

OLENNAISET TAPAHTUMAT KAUDEN JÄLKEEN

Kauden jälkeiseen aikaan ei liity olennaisia liiketoimintaan vaikuttavia tapahtumia.

ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ KEHITYKSESTÄ – RISKIT

Tilivuodelle 2018 on budjetoitu liikevaihtoa 8 395 042 eur, eli kasvua 12 % verrattuna edellisen vuoden toteutumaan. Keskeisin riski liittyy edelleen liittymismaksujen toteutumiseen.

TUTKIMUS JA KEHITYSTYÖ

Yhtiön toimintaan ei kuulu tutkimus- tai tuotekehitystyötä.

TUNNUSLUVUT TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA

Liikevaihto 7 500 880,34 eur
Liikevoitto – 207 398,26 eur
Tilikauden tulos – 686 642,30 eur
Omavaraisuusaste 21,5 %

INVESTOINNIT

Investoinnit yhteensä 3 256 447 eur
Uudisinvestointien osuus 2 295 726 eur
Saneerausinvestointien osuus 960 721 eur

Lisäksi yhtiö osallistui Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n osakeantiin 413 705 eurolla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET:

Investointien määrä enintään 4 208 000 euroa – toteutui. Yhteishankkeet kaupungin kanssa toteutuivat suunnitellusti. Vuotovesien määrän vähentyminen 10% viimeisen viiden vuoden keskiarvosta ei toteutunut. Omaisuuden korjausvelka-analyysi sekä toimenpidesuunnitelma laadittiin.

Verkostoveden laatu täytti 100%:sti sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen vaatimukset. Vedenjakelussa ei ollut yli 12 tunnin yhtäjaksoista keskeytystä.

HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT:

Yhtiössä työskenteli keskimäärin 16 henkilöä.
Tilivuoden päättyessä palveluksessa oli 5 toimihenkilöä ja 11 työntekijää.

Postiosoite: 
PL 1000
33471 Ylöjärvi

Käyntiosoite:
Pinsiönkankaantie 51
39160 Ylöjärvi

YMPÄRISTÖASIAT

Yhtiölle määritellyn strategian ytimenä on kestävä toiminta myös ympäristöllisesti. Yhtiöllä on jatkuva tavoite vuotovesien vähentämiseksi. Vuoden aikana tapahtui yksi merkittävä jätevesivuoto Keihäsniemen pumppaamolla. Vuodosta ei kuitenkaan aiheutunut pitempiaikaista haittaa.

PÄÄOMALAINAT

Yhtiöllä on 9 000 000,00 eur suuruinen pääomalaina Ylöjärven kaupungilta. Lainan korko on kiinteä 3,15 % ja laina erääntyy maksettavaksi 30.12.2026.

TIEDOT YHTION JOHDOSTA JA TILINTARKASTAJISTA

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet:

Juntunen Raimo, puheenjohtaja
Järvinen Kaija, jäsen
Landgren-Mäkkylä Tiina, jäsen
Liinavuori Juha, jäsen
Piiparinen Pauli, jäsen
Ruuska Hannu, jäsen
Sarvijärvi Minna, jäsen
Toimitusjohtajana ja hallituksen sihteerinä on toiminut Jouni Vähäkyttä.
Tilintarkastajana on toiminut Tilintarkastusyhteisö BDO Oy.

HALLITUKSEN ESITYS TAPPION KATTAMISESTA

Yhtiön voitonjakokelpoinen oma pääoma on 9 813 357,70 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta. Tappio kirjataan voitto/tappiovarojen tilille.

HALLITUS