Ylöjärven Vesi Oy saneeraa rakennuskaudella 2021 vesi- ja viemäriverkostoa Soppeenmäen alueella.

Työt on aloitettu maaliskuussa viemärilinjojen kartoituksilla ja koko urakka valmistuu syksyn 2021 aikana. Enemmän katukuvassa näkyvä ja tilapäisiä haittoja aiheuttava vesijohtosaneeraus alkaa kesäkuussa.

Tilapäistä haittaa työn aikana aiheuttaa, kun vedenjakelu kiinteistöille joudutaan ajoittain keskeyttämään. Keskeytysten kestot vaihtelevat ja voivat pisimmillään kestää työpäivän ajan. Ennalta tiedossa olevista keskeytyksistä tiedotetaan alueen asukkaita.

Saneeraustyö aiheuttaa poikkeuksia myös liikennejärjestelyihin. Joitakin kadunosia voidaan joutua tilapäisesti sulkemaan liikenteeltä. Myös kaivannot saattavat aiheuttaa haittaa liikenteelle.