Yleistä

Tämän hetkisen tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä. Työterveyslaitoksen mukaan myöskään jäteveden kautta aiheutuneita COVID-19 -tartuntoja ei ole havaittu.

Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta. Koronavirukset eivät säily ilmassa eivätkä päiväkausia pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tartunnan saaminen oireettomalta ihmiseltä on tämänhetkisen tiedon mukaan epätodennäköistä. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu.

Ministeriöiden suositukset

Maa- ja metsätalousministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö antavat vesihuoltolaitoksille suosituksia vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi.

Näitä ovat mm.

  • Vesihuoltolaitosten on vältettävä ottamasta vastaan vierailijoita
  • Laitoksen asiakkaita tulisi ohjeistaa välttämään laitoksella käyntiä ja hoitamaan yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostilla.
  • Laitosten tulee harkita ei-kiireellisten asiakaskäyntejä vaativien töiden siirtämistä myöhempään ajankohtaan
  • Kasvokkain tapahtuvia kokouksia ja tilaisuuksia tulee välttää. Palaverien ja kokousten järjestämiseen tulisi pyrkiä käyttämään ensisijaisesti etäyhteyksiä

 

Tähän perustuen Ylöjärven Vesi Oy:n toimisto osoitteessa Räikäntie 3, on suljettuna toistaiseksi ja yhteydenotot tulee hoitaa sähköpostitse tai puhelimitse. >Yhteystiedot

Myöskin kaikki palaverit perutaan, ja ne hoidetaan mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksien avulla.

Ei kiireelliset asiakkaiden luona tehtävät työtehtävät siirretään odottamaan Koronavirustilanteen selviämistä (esim. kiireettömät mittarivaihdot)

Laitoksilla kiinnitetään entistä enemmän huomiota hygieniaan ja vältetään turhia kanssakäymisiä ulkopuolisten henkilöiden kanssa. Mikäli henkilökunnassa tulee sairastapauksia, toimitaan valtakunnallisesti annettujen ohjeiden mukaisesti.