Ylöjärven Vesi Oy:n on tehnyt vuonna 2019 vuotovesitutkimuksia, joiden perusteella on huomattu, että Kurun keskustan alueella tulee paikoin runsaasti ns. hulevesiä viemäriverkostoon. Kurun jätevedenpuhdistamo ei pysty runsaiden sateiden tai sulamisvesien aikaan puhdistamaan kaikkea puhdistamolle tulevaa vettä. Kurun jätevedenpuhdistamon ympäristöluvassa vaaditaan alueen viemäriverkoston säännönmukaista saneeraamista.

Ylöjärven Vesi Oy jatkaa saneeraustöitä ja saneeraa taajamassa Pappilantien, Satamatien, Satamakujan ja Uusikylän alueilla viemäreitä kevään ja kesän 2022 aikana. Runkoviemärit tullaan saneeraamaan ns. pätkäsujutustekniikalla, jossa vanhan betoniviemärin sisään sujutetaan uusi muovinen viemäriputki ”pätkä kerrallaan”. Sujutuksen yhteydessä saneerataan myös kiinteistöjen betoniset tonttiviemäriliitokset. Lisäksi Uusikylän alueella tullaan saneeraamaan huonokuntoisia runkoviemärin betonisia tarkastuskaivoja vaihtamalla ne uusiin kaivoihin.

Saneerausten jälkeen tullaan varmistamaan myös se, että kiinteistöiltä ei tule katto-, piha- tai perustusten kuivatusvesiä viemäriverkostoon. Näiltä osin selvitystyötä jatketaan runkoviemärisaneerauksen valmistuttua.

Saneeraushanke käynnistyy maaliskuun alkupuolella ja työt pyritään saamaan valmiiksi heinäkuuhun mennessä.

Viemäriverkoston saneeraaminen on erittäin tärkeää Kurun jätevedenpuhdistamon jatkuvan ja taloudellisen toiminnan ja kannalta.

>Kartta työalueesta

Osapuolina saneerauksessa ovat:

Ylöjärven Vesi Oy:

Rakennuttaja Tatu Hoikkala, 041 730 4843, tatu.hoikkala@ylojarvi.fi
Toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä, 050 390 4785, jouni.vahakytta@ylojarvi.fi

Infraliner Oy (pätkäsujutusurakoitsija):

Tomi Mäensivu, 050 407 8295, tomi.maensivu@infraliner.fi

 

Vallitsevasta COVID 19 -tilanteesta johtuen yleisötilaisuutta ei toistaiseksi voida järjestää.

Ylöjärven Vesi Oy:n yllä mainittu henkilöstö on tavoitettavissa normaaliin työaikaan 9-15.30 välisenä aikana puhelintiedusteluja varten.

Tarvittaessa voidaan järjestää katselmus asiakkaan kiinteistöllä.