Ylöjärven Vesi jatkaa keväällä aloitettuja viemärisaneerauksia Kurun alueella. Runkoviemäreiden saneerausta jatketaan edelleen ns. pätkäsujutustekniikalla, jossa vanhan betoniviemärin sisään sujutetaan uusi muovinen viemäriputki ”pätkä kerrallaan”.

Kyseisen sujutuksen yhteydessä saneerataan tarvittaessa myös kiinteistöjen betoniset tonttiviemäriliitokset.

Pätkäsujutustöiden lisäksi Kurun keskustassa ja Uusikylän sekä Hevossaaren alueilla saneerataan huonokuntoisia runkoviemärin betonisia tarkastuskaivoja vaihtamalla ne uusiin kaivoihin tai vaihtoehtoisesti saneeraamalla nykyiset kaivot. Tarkastuskaivojen uusiminen toteutetaan kaivamalla vanhat routineet betoniset tarkastuskaivot pois ja asentamalla samalle paikalle uusi tarkastuskaivo. Tällöin kaivon kohdalle joudutaan tekemään noin 2-3m syvä kaivanto.

Tarkastuskaivojen saneeraukset aiheuttavat hetkellistä haittaa liikenteelle mutta haitat pyritään minimoimaan työnaikaisin liikennejärjestelyin.

Saneeraukset jatkuvat viikolla 45 ja työt pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Osapuolina saneerauksessa ovat:

Ylöjärven Vesi Oy: Rakennuttaja Tatu Hoikkala, 040 730 3022 (valikko nro 5), tatu.hoikkala@ylojarvi.fi

Infraliner Oy (viemärien saneerausurakoitsija): Tomi Mäensivu, 050 407 8295, tomi.maensivu@infraliner.fi

Kartta työalueista