Ylöjärven Vesi Oy saneeraa liitteenä olevan kartan mukaisilla alueilla noin 2,0 km betoniviemäriverkostoa ja useita betonisia jäteveden tarkastuskaivoja. Saneeraus vähentää ylimääräisten vuotovesien pääsemistä viemäriverkostoon, joten saneeraus vähentää Ylöjärven Veden jätevedenpuhdistuksen kustannuksia.

Viemäreiden materiaalina on betoni ja ne saneerataan sukkasujutus- tai muotoputkimenetelmällä. Vanhat betonikaivot pinnoitetaan osin uudelleen ruiskubetonoimalla ja pohjakourut muotoillaan uudelleen. Lisäksi osaan betonikaivoista tehdään sukkasujutus viemäriputkien tapaan. Osa kaivoista voidaan joutua myös uusimaan kaivamalla.

Olemme budjetoineet alueellenne verkostojen saneeraamiseen yhteensä noin 400 000 euroa.

Järjestämme saneeraustyöstä erillisen yleisötilaisuuden, missä asukkailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä vesilaitoksen ja urakoitsijan edustajille.

Yleisötilaisuus järjestetään Ylöjärven kaupungintalolla, valtuustosalissa torstaina 4.5.2023 klo 17-19.30

Töistä johtuen alueilla voidaan joutua kaivamaan muutama saneerausmonttu kaivojen uusimisen takia mutta suurelta osin saneeraustyö toteutetaan kaivamattomilla menetelmillä.

Töistä saattaa aiheutua kaduilla ja muilla työalueilla hetkellisiä vaikutuksia liikenteelle. Viemärien toimintaan saneeraustyöllä ei ole vaikutusta.

Pahoittelemme aiheutuvia häiriöitä ja pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ja tarkkaavaisuutta töiden edetessä.

> Kartta saneerausalueesta

Työn yhteydessä saneerataan ainoastaan runkoviemärilinjoja. Tonttihaaroille ei lähtökohtaisesti tehdä toimenpiteitä. Mikäli saneeraustarvetta kiinteistöillä kuitenkin ilmenee, voitte keskustella mahdollisesta saneerauksesta yhteistyökumppanimme kanssa.

 

Hankkeen aikataulu

  • Putkistosaneeraus Eerola Oy aloittaa viemärilinjojen pesut ja kuvaukset alustavasti viikolla 16. Sujutukset alkavat viikolla 18.
  • Urakoitsija saneeraa runkoviemärit sukkasujuttamalla touko-syyskuun välisenä aikana. Suomen Putkistopalvelu Oy aloittaa alustavasti kaivojen saneeraukset kesäkuun aikana.
  • Saneeraustyö valmistuu kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä.

 

Hankkeen osapuolet

Tilaaja:

Ylöjärven Vesi Oy

Puhelimitse yhteys 040-730 3022
Hallinto: Jouni Vähäkyttä (yhteys sähköpostin kautta)
Rakennuttaja/valvoja: Tatu Hoikkala (valikko nro 5)
Varalla: Janne Hakala (valikko nro 2)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Urakoitsija:

Putkistosaneeraus Eerola Oy

Akseli Arisalo, 044-550 0248, etunimi.sukunimi@pseoy.fi

Huom. Ylöjärven Vesi Oy:llä ei ole tässä urakassa muita vesi- tai viemärisaneerausalan yrittäjiä yhteistyökumppaneina. Nykypäivän trendinä on, että saneerausurakan nimissä mainostetaan omaa yritystä tilaajan yhteistyökumppaniksi.