Ylöjärven Vesi Oy saneeraa Vuorentaustan alueella noin 2,7 km valurautaista vesijohtoa usealla eri menetelmällä kevään ja kesän aikana.

Tarkemmin saneeraukset sijoittuvat seuraaville alueille:

  • väli vesitorni – Tornitie
  • Kadut, joiden osuudella vesijohto saneerataan:
    • Harjutie, Ilmarintie, Metsäpolku, Harjupolku, Pohjanpolku, Pussikuja, Rivitien risteysalue, Peltotie, Välitie, Kotipolku

>Kartta alueesta

Työt alkavat huhtikuun puolessa välissä ja valmistuvat elokuun loppuun mennessä.

Saneeraus toteutetaan pääosin kaivamattomilla menetelmillä, joita ovat uuden vesijohdon suuntaporaus vanhan viereen, pakkosujuttamalla uusi vesijohto vanhan tilalle sekä sujuttamalla uusi vesijohto vanhan muoviputken sisään, ns pitkäsujutus. Kuitenkin menetelmät edellyttävät asennuskaivantojen tekoa vanhojen ja uusien vesijohtojen sekä talohaarojen liittämiseksi. Saneeraustyön yhteydessä vesijohdon runkolinjan ja talohaarojen venttiilit uusitaan.

Saneeraustöillä on veden laatua parantava vaikutus ja näiden toimien myötä vaikutus puhtaan veden toimitusvarmuuteen paranee, koska alueen vuotoriskiä saadaan näin ollen oleellisesti pienennettyä. Toimitusvarmuuteen tulee vaikuttamaan huomattavasti myös noin 900 metrin pituisen vesitornilta tulevan vanhan runkovesijohdon saneeraus.

Työnaikaiset liikennejärjestelyt tulevat vaikuttamaan autojen, linja-auton ja kevyen liikenteen järjestelyihin.

Lisäksi vesijohtojen saneeraus aiheuttaa ajoittaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan kuluttajia etukäteen.

Vesijohtojen saneeraamiseen Vuorentaustan alueella on budjetoitu yhteensä noin 600 000 euroa.

Saneerausurakoitsijana toimii Infraliner Oy.

Lisätietoja töistä antaa:

Ylöjärven Vesi Oy: Rakennuttaja Tatu Hoikkala, 040 730 3022, tatu.hoikkala@ylojarvi.fi
Infraliner Oy: Tomi Mäensivu, 050 407 8295, tomi.maensivu@infraliner.fi