Ylöjärven Vesi Oy:n hallitus hyväksyi marraskuun 2020 kokouksessaan yhtiön
vuoden 2021 talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että puhtaan veden
kuutiohintaa korotetaan viisi senttiä ja jäteveden kuutiohintaa korotetaan
kahdeksan senttiä. Omakoti- ja pientalon puhtaan veden ja jäteveden perusmaksut
nousevat 92 senttiä kuukaudessa kumpikin. Tämä tarkoittaa neljän hengen
omakotiasiakkaalle noin 42 euron korotusta vuodessa, eli alle euro per viikko. Ym.
korotukset sisältävät arvonlisäveron.

Liittymismaksujen perusteena olevia yksikköhintoja korotetaan 5 %, koska
edellisvuonna liittymismaksutuotot eivät kattaneet infran rakentamisesta
aiheutuneita kustannuksia. Hinnastoon tehtiin alennuksia vesipisteettömien
rakennusten kiinteistötyyppikertoimiin.

Vahantajoen alueella jätevesimaksun perusmaksu nousee 52 senttiä kuukaudessa.
Jäteveden kuutiohinta on sama kuin muuallakin Ylöjärven Veden toiminta-alueella
vuoden 2021 alusta alkaen.

Kakkosvesihinnastoon ei tule muutoksia vuodelle 2021.

Vuoden 2021 budjetin avainlukuja:
· Liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot 9,20 miljoonaa euroa (8,94 M€
vuonna 2020)
· Toimintakulut 4,71 miljoonaa euroa (4,65 M€)
· Poistot 3,82 miljoonaa euroa (3,75 M€)
· Rahoituskulut 0,48 miljoonaa euroa (0,48 M€)
· Uudisinvestoinnit 2,80 miljoonaa euroa (1,93 M€)
· Saneerausinvestoinnit 1,44 miljoonaa euroa (1,95 M€)
· Tilikauden tulos 0,18 miljoonaa euroa ylijäämäinen (0,07 M€)

Hyväksytty budjetti on Ylöjärven kaupungin strategian mukainen ja täyttää
kaupungin yhtiölle asettamat tavoitteet.

Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuoltolaitoksen maksujen tulee olla sellaiset, että
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit
sekä kaikki muutkin kustannukset.

Lisätiedot toimitusjohtaja Jouni Vähäkyttä p: 050 390 4785.