LIITTYMINEN VERKOSTOON

Miten vesiliittymä käytännössä toteutetaan?

Ohje koskee sekä rakentuvia että olemassa olevia kiinteistöjä.

Liittymishakemuksen saa rakennusvalvonnasta rakennuslupaa haettaessa.

Hakemuksia saa myös noutamalla: Ylöjärven Vesi Oy, os. Räikäntie 3, 33470 Ylöjärvi. Avoinna arkisin klo 9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 tai täyttämällä hakemuksen sähköisesti.

Hakemus toimitetaan laitokselle postitse os. Ylöjärven Vesi Oy, PL 1000, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostitse ylojarvenvesi@ylojarvi.fi.

Kiinteistöjen liittäminen vesijohtoverkostoon, käytännön askeleet:

  1. Hakemuksen jättämisen jälkeen laitos täydentää sopimuksen ja laatii liitospaikkalausunnon, jossa esitetään kiinteistön liittymispiste runkovesijohtoon. Liitospaikkalausuntoja antaa verkkotietojärjestelmän ylläpitäjä Heikki Vuoto. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen laitos lähettää hakijalle sopimuksen allekirjoitettavaksi ja laskun verkostoon liittymisestä.
  2. Hakija palkkaa itselleen urakoitsijan, kiinteistön ja liittymispisteen välisen vesijohdon rakentamiseen. Kustannukset kiinteistön oman johdon rakentamisesta kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistölle.
  3. Kiinteistön vesijohto liitetään runkovesijohtoon kiinteistösulun avulla ja kiinteistön sisälle asennetaan vesimittari. Runkolinjan päässä hoitaa laitos tonttihaaran runkolinjaan liittämisen, aukikaivetussa kaivannossa, ellei toisin yhtiön kansssa sovita. Samalla kiinteistön sisälle tulee laitoksen asentaa vesimittari vedenkulutuksen seurantaa varten. Laitos laskuttaa tonttihaaran runkoon liittämisen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Liitosasiat tulee sopia verkostomestari Janne Hakalan kanssa vähintään viikkoa ennen ajateltua kiinteistön liittämisajankohtaa.
  4. Kiinteistön liittämisen ja mittaroinnin jälkeen kiinteistö voi ottaa käyttöönsä vesijohtoveden. Lisätietoja: verkostomestari Janne Hakala
Liittymishakemus

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Keräsimme usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin yhdelle sivulle. Katso, jos näistä löytyisi vastaus sinulle mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

Usein kysyttyä

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?

TILAA LIITOSLAUSUNTO