LIITTYMINEN VERKOSTOON

Miten vesi- ja jätevesiliittymä käytännössä toteutetaan?

Ohje koskee sekä rakentuvia että olemassa olevia kiinteistöjä.

Kiinteistön omistaja tilaa liitoskohtalausunnon sekä täyttää liittymishakemuksen vesi- ja viemärijohtoverkostoon sähköisesti Ylöjärven Vesi Oy:n sivuilla.

Kiinteistöjen liittäminen vesijohtoverkostoon, käytännön askeleet:

  1. Hakija tilaa liitoskohtalausunnon, jossa esitetään kiinteistön liittymispiste runkovesijohtoon ja jätevesiviemäriin. Liitospaikkalausuntoja antaa verkkotietojärjestelmän ylläpitäjä Heikki Vuoto.
  2. Hakija täytää liittymishakemuksen.
  3. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen laitos laatii sopimuksen ja lähettää sen hakijalle allekirjoitettavaksi ja laskun verkostoon liittymisestä.
  4. Hakija palkkaa itselleen urakoitsijan, kiinteistön ja liittymispisteen välisen vesijohdon rakentamiseen. Kustannukset kiinteistön oman johdon rakentamisesta kuuluvat kokonaisuudessaan kiinteistölle.
  5. Kiinteistön vesijohto liitetään runkovesijohtoon kiinteistösulun avulla ja kiinteistön sisälle asennetaan vesimittari. Runkolinjan päässä hoitaa laitos tonttihaaran runkolinjaan liittämisen, aukikaivetussa kaivannossa, ellei toisin yhtiön kansssa sovita. Samalla kiinteistön sisälle tulee laitoksen asentaa vesimittari vedenkulutuksen seurantaa varten. Laitos laskuttaa tonttihaaran runkoon liittämisen toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Liitosasiat tulee sopia verkostomestari Janne Hakalan kanssa vähintään viikkoa ennen ajateltua kiinteistön liittämisajankohtaa.
  6. Kiinteistön liittämisen ja mittaroinnin jälkeen kiinteistö voi ottaa käyttöönsä vesijohtoveden.
    Laskutus perusmaksujen osalta alkaa, kun kiinteistöön on asennettu vesimittari.

Lisätietoja: verkostomestari Janne Hakala

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

Keräsimme usein kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin yhdelle sivulle. Katso, jos näistä löytyisi vastaus sinulle mahdollisesti heränneisiin kysymyksiin.

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?