TOIMINTA-ALUE

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määritys pohjautuu voimassaolevaan vesihuoltolakiin 9.2.2001/119. Kunnan alueella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. (vesihuoltolaki 7 §).

Toiminta-alueen tulee olla sellainen, että: 1) vesihuoltolaitos kykenee huolehtimaan vastuullaan olevasta vesihuollosta taloudellisesti ja asianmukaisesti; ja 2) vesihuollon kustannusten kattamiseksi perittävät vesihuollon maksut muodostuvat kohtuullisiksi ja tasapuolisiksi. (vesihuoltolain 8 §:n 2 momentti).

Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään.

Vedenottamot ja puhdistamot

Ylöjärven Veden vedenottamot Ahvenisto ja Saurio sijaitsevat Kanta-Ylöjärven alueella Soppeenmäessä. Vilpeen vedenottamo sijaitsee Viljakkalassa. Vedenottamot ovat pohjavedenottamoita, joista toimitetaan vuorokaudessa noin 3600 kuutiota hyvälaatuista talousvettä 23 000 asukkaalle.

Kurussa puhtaan veden käsittelystä ja jakelusta huolehtii Kurun vesiosuuskunta.

Jätevedet johdetaan Kanta-Ylöjärveltä Tampereen ja Viljakkalasta Hämeenkyrön jätevedenpuhdistamoille. Kurussa jätevedet puhdistetaan omalla puhdistamolla.

Keskuspuhdistamo

Ylöjärvi on mukana seudullisessa keskuspuhdistamohankkeessa (www.keskuspuhdistamo.fi / videomateriaali).

Osuuskunnat

Ylöjärvellä toimii lisäksi 11 vesiosuuskuntaa sekä seitsemän vesihuolto-osuuskuntaa, jotka huolehtivat osuuskunnan osakkaiden vesihuollosta sekä verkoston ja laitteiden hoidosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta.

Katso osuuskuntien yhteystiedot tästä.

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?

TILAA LIITOSLAUSUNTO