VEDEN LAATU

Talousveden laatua määrittää sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laadulle. Siinä on asetettu direktiivin mukaiset sitovat terveydelliset laatuvaatimukset ja talousveden käyttökelpoisuutta kuvaavat laatusuositukset.

Talousvesi ei saa sisältää mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita, viruksia ja loisia eikä sellaisia määriä haitallisia aineita, että niistä voisi olla vaaraa ihmisten terveydelle.

Veden laatua valvotaan jatkuvasti omavalvontana. Lisäksi yllä mainitun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaista viranomaisvalvontaa tehdään Ylöjärven Vesi Oy:n osalta Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirtevan toimesta.

Ahveniston vedenottamolla on Ylöjärven Vesi Oy:n keskusvalvomo, josta valvotaan koko yhtiön puhtaan veden tuotantoa ja jakelua sekä jätevesien osalta poisjohtamista ja puhdistamista.

TALOUSVEDEN LAATU

Ylöjärven vesi ottaa vettä kolmelta pohjavedenottamolta. Näin ollen veden laatu verkostossa vaihtelee hieman riippuen siitä, missä päin kaupunkia vedenkäyttöpiste sijaitsee. Tärkeimpiä veden laatua kuvaavia suureita on esitetty seuraavassa taulukossa.

Analyysi Yksikkö Kanta-Ylöjärvi Viljakkala Laatusuositus (s) ja vaatimus (v)
Ammonium mg/l 0,0046 <0,5 (s)
Vapaa kloori mg/l 0,08 < 0,05
Kokonaiskovuus °dh 4 1,1
Kokonaiskovuus mmol/ l 0,71 0,19
PH 7,9 7,7 <9,5 >6,5 (s)
Sameus FNU 0,32 0,31
Sähkönjohtavuus(25◦) µS/cm 178 149 <2500 (s)
Väriluku mg/l PT <5 8
Rauta µg/l 26 27 <200 (s)
Mangaani µg/l 2 4 <50 (s)
Org.kokonaishiili(TOC) mg/l 0,7 2,4
Kloridi mg/l 11 3,7 <250
Sulfaatti mg/l 23 8,9 <250 (s)
Fluoridi mg/l 0,11 0,05 <1,5 (v)
Natrium mg/l 9 16 <200 (s)
Alumiini µg/l 12 70 <200 (s)
Kadmium µg/l <0,08 <0,08 <5 (v)
Kromi µg/l <2 <2 <50 (v)
Kupari mg/l 0,007 0,19 <2 (v)
Lyijy µg/l 0,17 <0,8 <10 (v)
Escherichia coli pmy /100ml 0 0 <1 (v)
Koliformiset bakteerit pmy /100ml 0 0 <1 (v)
Enterokokit pmy /100ml 0 0 <1 (v)
Clostridium
perfringens
pmy /100ml 0 0 <1 (v)

Näytteet tutkitaan KVVY Tutkimus Oy:n laboratoriossa.

VEDENLAADUN ONGELMAT

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan talousveden hajussa ja maussa ei saa tapahtua epätavallisia muutoksia ja haju ja maku tulee olla kuluttajan hyväksyttävissä.

Vedenlaatuun vaikuttaa monet asiat. Pienimuotoisissa ongelmissa kannattaa juoksuttaa kylmää vettä muutama minuutti. Mikäli vedenlaatu ei parane juoksuttamalla kannattaa normaalina työaikana ilmoittaa asiasta käyttöpäällikölle ja normaalin työajan ulkopuolella yhtiön päivystysnumeroon.

Normaalista poikkeavasta verkostopaineesta ja epäillyistä vesijohtovuodoista kannattaa ilmoittaa työaikana verkostomestarille ja työajan ulkopuolella päivystysnumeroon.

Vesi seisoo useasti kiinteistön omissa putkissa. Tämä vaikuttaa makuun, hajuun ja lämpötilaan. Vettä kannattaa juoksuttaa ennen käyttöä laadun parantamiseksi.

Painevaihteluiden johdosta verkostosta saattaa joskus irrota saostumia. Nämä ovat yleensä rautaa ja mangaania, jotka eivät ole haitallisia terveydelle. Nämäkin ongelmat poistuvat yleensä vettä juoksuttamalla.

Joskus verkostoon pääsee ilmaa, mikä näkyy veden harmautena. Huuhtelu auttaa yleensä tähänkin.

Ylöjärven Vesi Oy desinfioi jakelemaansa vettä jatkuvasti UV-valolla ja klooraamalla. Klooripitoisuus on pieni, mutta joskus kloori saattaa haista ja maistua vedessä normaalia enemmän.

VEDEN KOVUUDESTA

Ylöjärven Vesi Oy:n jakelema vesi on pääosin pehmeää, eli sen kovuus on alle 5 º dH (0,89 mmol/l).

Yleisesti ottaen ei ole tarpeen käyttää erillisiä veden pehmentimiä. Jotkut laitevalmistajat  vaativat veden pehmentämistä jo pienemmillä arvoilla ja tällöin on syytä noudattaa laitevalmistajan ohjeita.

RISKIENARVIOINTI

Ylöjärven Vesi Oy on tehnyt koko vedentuotanto ja -jakeluketjuaan koskevan riskienarvioinnin WSP-järjestelmällä (water safety plan). Toiminnanharjoittajan on julkaistava yhteenveto riskienarvioinnin suorittamisesta ja sen tuloksista vedenjakelualueen vedenkäyttäjille.

Terveystarkastajan päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskienarvioinnin hyväksymisestä liitteenä.

OLETKO RAKENTAMASSA
JA LIITTYMÄN TARPEESSA?

TILAA LIITOSLAUSUNTO